Vinna på casino är som att knäcka en nöt

Många saker människan gör kan ibland tyckas outgrundliga, men i de allra flesta fallen svarar de till en enda instinkt i hjärnan: överlevnad. Både av den egna individen, men också för arten. När man studerar folks casinovanor kommer forskare ofta fram till spännande funktioner i hjärnan. Casino är en kombination av två olika fakta kring hjärnans funktioner. Det går att jämföra med att knäcka en svår tankenöt.

Människan är programmerad på ett sätt som vår art under tusentals år har vävt fram genom evolutionen. Det gör till exempel att vi kan tillbringa lång tid till att försöka lista ut ett visst mönster i ett mattetal, lösa en svår gåta eller – kanske det mest ”basic” av allt – knäcka en riktigt hård nöt. Den goda påföljden av arbetet är nämligen en extra välsmakande vinst. Forskare menar att det är därför vi älskar att spela på nya casinon, där vi ständigt får leta nya chanser, bonusar och vinstmöjligheter.

Därför älskar vi de oförutsedda vinsterna

Även om den tekniska uppgiften vi tar oss för varken är intressant eller lustfylld, är utdelningen alltid lika smakfull. Det beror på en rent kemisk reaktion i hjärnan. Är det dessutom lustfyllt, som ofta är fallet på casinos, är själva ”lösandet” av uppgiften ett nöje i sig. Studien gjordes av psykologen BF Skinner, som testade några duvor. Genom att låta duvorna picka på en viss punkt gav han dem en vinst i form av mat. Ganska snart upptäckte han att den förutsägbara vinsten gjorde duvorna ointresserade. Om vinsten istället blev oregelbunden blev duvorna mycket mer angelägna om att picka på punkten.

En annan, klassisk studie, gjordes av Anton Pavlov. Hans studie på en hund som matades i samband med ett plingande ljud visade att det plingande ljudet i sig gav viss utdelning och tillfredsställelse i hjärnan även när maten inte delades ut. Casino är en kombination av dessa två funktioner i hjärnan: oregelbunden vinst (spänningsmoment) och igenkännande ljud och blinkningar, som i sig gör den monotona upplevelsen lustfylld och spännande.

Även poker kan vara bra för hjärnan, visar studier. Mentala övningar på hjärnan minskar nämligen risken för demens, depression och Alzheimer’s. Casino och pokerspel kombinerar:

  • De är utmanande för hjärnan
  • De svarar till vår vilja att lösa problem
  • De är kognitivt betingande