Svenska spel lanserar forskningsbibliotek

Spelmissbruk och andra problem som är relaterade till spel om pengar är ett område som än så länge är väldigt lite beforskat. Därför lanserar Svenska spel ett bibliotek där alla som är intresserade ska kunna söka information om forskning om denna fråga.

När Sverige inför ett licenssystem för spel om pengar 1 januari 2019 kommer ansvaret om de som spelar att vara en central pusselbit. Därför tillkännagav Svenska spel nyligen att bolaget kommer att lansera ett forskningsbibliotek som samlar rön och undersökningar relaterade till spelmissbruk och andra former av problematiskt spelande. Alla som vill ska kunna ta del av aktuell forskning om spelansvar, men Svenska spel tänker sig att den framför allt kommer att användas av

  • Journalister
  • Speloperatörer
  • Beslutsfattare

Ett viktigt syfte med biblioteket är att det ska vara möjligt att enkelt hitta information om vad som faktiskt fungerar och inte fungerar när det handlar om att förebygga och behandla spelproblem. Med tanke på att det så här i början av året fortfarande råder osäkerhet kring huruvida det är kommunerna eller landstingen som kommer att ha huvudansvaret, så är det åtminstone betryggande att det kommer att finnas en enighet kring vilka behandlingar och stödmetoder som fungerar.Skyltar från Svenska spel och ATG

Redan idag innehåller forskningsbiblioteket mer än 90 artiklar, både på svenska och på engelska. Du hittar dem på URL:en https://forskning.svenskaspel.se/. Sajten innehåller även en blogg som drivs av psykologen Thomas Nilsson, en man som har arbetat med spelberoendefrågor i 30 år.

Swelogs

2016 genomförde Folkhälsmyndigheten undersökningen Swelogs, där 9420 personer i åldrarna 16 till 84 år djupintervjuades. Svaren jämfördes med den tidigare Swelogs-undersökningen, som gjordes åtta år tidigare. Undersökningen visade, en aning paradoxalt, att andelen svenskar med problemspelande ökade, samtidigt som de med mindre allvarliga spelproblem hade minskat. Så även om färre har spelproblem blir situationen mer allvarlig för de som har problem. Kanske är detta en av anledningarna till att forskningsbiblioteket startas nu. Om man inte vet hur spelberoende fungerar är det svårt att göra något för att behandla de som får mer och mer allvarliga problem.