Hur påverkas vi av spelreklam?

Spelbolagen satsar hårt på att marknadsföra sig. Samtidigt finns det krav på hur de får marknadsföra sina spel. Men vilken effekt har reklamen på de som ser den?

Under år 2017 lades 5,5 miljarder kronor på spelreklam i Sverige.

Den svenska bilden av spelmissbruk och problemspelande kännetecknas av en dubbel rörelse. Å ena sidan minskar antalet som har spelproblem. Å andra sidan blir de som har allvarliga spelproblem fler. Eftersom spelreklamen ökar kan man dra slutsatsen att den inte driver på utvecklingen av spelproblem. Samtidigt finns det en risk att reklamen ger upphov till impulser som är svåra att stå emot hos de som har eller har haft spelproblem. Reklamen kan också göra att den som spelar gör av med mer pengar än hen hade tänkt. I värsta fall kan reklamen leda till ett återfall hos en person som har slutat spela.

Spelbranschens etiska riktlinjerTrisslotter i butik

Som konsument har du alltid skydd av marknadsföringslagen. Om du stöter på spelreklam som du tycker strider mot branschens riktlinjer kan du göra en anmälan till SEEM, spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring. Anmälan görs på sajten https://seemanmalan.se/.

Spelbranschens etiska råd, SPER, har en samling etiska riktlinjer som spelbolagen ska följa i sin marknadsföring. Reglerna kan sammanfattas så här:

  1. Marknadsföringen ska ske i en anda av spelansvar. Detta innebär bl.a. att aktörerna måste utgå från den befintliga forskningen, och att produkter som bedöms som särskilt riskfyllda ska marknadsföras mer försiktigt.
  2. Marknadsföringen ska vara korrekt och inte vilseleda konsumenterna. Detta innebär att påståenden som förekommer i marknadsföringen ska vara faktamässigt korrekta, så att konsumenternas förtroende för spelbranschen inte skadas.
  3. Marknadsföringen ska vara måttfull. Marknadsföringen ska vara korrekt, och inte uppmana konkurrenter till överdrivet spelande. Det är t.ex. inte tillåtet att framställa spelandet som en lösning på finansiella bekymmer.
  4. Särskild försiktighet ska iakttagas vid marknadsföring av produkter med tilläggsförmåner så som bonusar, eftersom tilläggsförmåner kan öka risken för att en konsument utvecklar spelproblem.